Tập ảnh : Đại hội Chi bộ Đảng trường THCS Hợp Đức nhiệm kì 2022 - 2025

105