Có 48 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20/11  VĂN BẢN 14-11-2023
2 QĐ và TB ban Pháp chế 23-24  VĂN BẢN 18-10-2023
3 kế hoạch pháp chế 23-24  VĂN BẢN 18-10-2023
4 quyết định thi đua khen thưởng 23-24  VĂN BẢN 10-10-2023
5 kế hoạch hội khoẻ PĐ năm học 2023-2024  VĂN BẢN 10-10-2023
6 quyết định kiểm tra DT-HT  VĂN BẢN 09-10-2023
7 nghị quyết hội đồng trường 2023-2024  VĂN BẢN 09-10-2023
8 kế hoạch tháng 10  VĂN BẢN 06-10-2023
9 kế hoạch hội nghi CBVC&NLĐ  VĂN BẢN 14-09-2023
10 Kế hoạch tháng 9  VĂN BẢN 14-09-2023
11 kế hoạch KG  VĂN BẢN 29-08-2023
12 Kh kg  VĂN BẢN 28-08-2023
13 kết quả giải bơi  VĂN BẢN 23-08-2023
14 chuong trình PT  VĂN BẢN 17-08-2023
15 Sinh hoạt chuyên môn: Đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử - địa lí cấp Quận Đồ Sơn.  VĂN BẢN 16-08-2023
1234